Home     |    Werkzaamheden     |     Werkwijze     |    Gemeenten    |    Contact   
     
 

 

Brandveiligheidsadvies

Een greep uit onze dienstverlening:

 • Nieuwbouw
 • Bestaande bouw
 • Brandtechnische installaties
 • Industriële opslag

Toetsing en/of advisering regelgeving

 • Bouwbesluit
 • Bouwverordening
 • Gebruiksbesluit
 • NEN of NEN-EN Normen
 • PGS voorschriften

Gelijkwaardige oplossingen

 • Berekening vuurbelasting (permanent en/of variabel)
 • Rapportage brandbeveiligingsconcept Beheersbaarheid van Brand
 • Rookbeheersingsberekening (Vultijdenmodel)
 • Vluchten uit grote brandcompartimenten
 • Brandoverslagberekening (NEN 6068 en/of PGS-2)

Brandtechnisch bouwmanagement (bouwbegeleiding)

Ondersteuning onder andere in de volgende fases van het proces:

 • Voorbereiding
 • Ontwerp
 • Ruwbouw
 • Afbouw
 • Verbouw
 • Installatie keuze
 • Offerte beoordeling